NOVÉ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Od 1. marca 2021 sú zavedené nové energetické štítky podľa Nariadenia EÚ pre práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu a chladiace spotrebiče (vrátane vinoték a mrazničiek). 

Čo všetko sa pri tej príležitosti mení?

 

 

Prečo nový energetický štítok? 

V dôsledku nárastu vývoja energeticky účinných produktov a kvôli nejasným rozdielom medzi A a A pre spotrebiteľov sa Európska komisia rozhodla postupne zmeniť kategórie energetických štítkov a znovu zaviesť jednoduchšiu škálu od A do G.

ČO JE NOVÉ?

 

Pozmenené označovanie energetickej účinnosti 

Bežne sa vyskytujúce triedy s označením „Plus“, jako A +++, A ++ a A +, sú nahradené novou stupnicou spotreby energie od A do G.

 

QR kód 

QR kód vás presmeruje do Európskeho registra výrobkov pre energetické značenie (EPREL), kde nájdete okrem energetického štítku ešte ďalšie informácie o výrobku. Tu si tiež budete môcť stiahnuť informačný list produktu a všetkých ostatných spotrebičov s novým energetickým štítkom.

 

Hodnotenie hluku 

Na energetickom štítku nájdete aj hodnotenie hluku. Napríklad v prípade práčok a práčok so sušičkou sa zobrazia emisie hluku šírených vzduchom počas odstreďovania vyjadrené v dB (A).

 

Objemy úložných priestorov 

Nové štítky pri chladiacich spotrebičoch uvádzajú celkový objem jednotlivých oddielov chladničky a mrazničky.

 

PRÁČKY

 1. QR kód
 2. Trieda energetickej účinnosti
 3. Vážená spotreba energie* v kWh / 100 prevádzkových cyklov (v programe Eco 40-60)
 4. Maximálna kapacita
 5. Trvanie programu “Eco 40-60”
 6. Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (v programe Eco 40-60)
 7. Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním
 8. Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

*Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň.

 

PRÁČKY SO SUŠIČKOU 

 1. QR kód
 2. Trieda energetickej účinnosti** (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia)
 3. Trieda energetickej účinnosti* (iba cyklus prania)
 4. Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových cyklov (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)
 5. Vážená spotreba energie * v kWh / 100 prevádzkových cyklov (iba cyklus prania)
 6. Maximálna kapacita (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)
 7. Maximálna kapacita (iba cyklus prania)
 8. Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**)
 9. Vážená spotreba * vody v litroch / prevádzkový cyklus (iba cyklus prania)
 10. Trvanie programu (kompletný prevádzkový cyklus vrátane sušenia**) pri plnej náplni
 11. Trvanie programu “Eco 40-60” (iba cyklus prania) pri plnej náplni
 12. Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním*
 13. Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku

*Hodnoty platia pre štvrtinovú, polovičnú a plnú náplň. Počas prania a sušenia polovičnej a plnej náplne.
**Pranie a sušenie

 

UMÝVAČKY

 1. QR kód
 2. Trieda energetickej účinnosti
 3. Vážená spotreba energie v kWh / 100 prevádzkových “Eco” cyklov
 4. Počet súprav riadu
 5. Vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový “Eco” cyklus
 6. Trvanie programu “Eco”
 7. Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku
 

MRAZNIČKY A CHLADNIČKY 

 1. QR kód
 2. Trieda energetickej účinnosti
 3. Spotreba energie v kWh / rok (merané za nových štandardných podmienok)
 4. Celkový objem všetkých mraziacich oddielov
 5. Celkový objem všetkých chladiacich oddielov
 6. Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku
 

VINOTÉKY

 1. QR kód
 2. Trieda energetickej účinnosti
 3. Spotreba energie v kWh / rok (merané za nových štandardných podmienok)
 4. Počet štandardných fliaš vína, ktoré môžu byť skladované
 5. Úroveň emisií hluku (dB (A) re 1 pW) a emisná trieda hluku