KORONAVÍRUS, NÚDZOVÝ STAV

Vážení zákazníci, vzhľadom k núdzovému stavu, vyhláseného vládou SR z dôvodu koronavírovej pandémie, môžu byť termíny opráv predĺžené za hranicu zákonných lehôt z dôvodu miestnych obmedzení.

Vo vzniknutej núdzovej situácii chceme zachovať dostupnosť služieb nášho autorizovaného servisu v čo najvyššej možnej miere a zároveň vzájomnou zodpovednosťou prispieť k zachovaniu zdravia našich zákazníkov a servisných technikov. Zvážte prosím nutnosť domáceho servisu a požiadavky na neho obmedzte na opravy týkajúce sa výhradne funkčnosti spotrebičov, určených na ochranu základného chodu domácnosti alebo využite možnosť zaslania spotrebiča k záručnej oprave nášmu autorizovanému servisu alebo predajcovi.

Ďakujeme za pochopenie!

TECHNICKÁ PODPORA

Candy Service vám poskytuje k dispozícii hustú sieť autorizovaných technických servisných stredísk, aby vám bol zaistený rýchly, efektívny a kvalitný servis.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte nejakú otázku alebo potrebujete podporu, zákaznícke stredisko Candy je Vám k dispozícii, aby vám poskytlo asistenciu v prípade problémov s fungovaním alebo údržbou vášho spotrebiča.

Autorizovaný servisný partner

Než zavoláte, uistite sa prosím, že máte 16-miestne sériové číslo výrobku, ktoré nájdete na produkte a že poznáte dátum zakúpenia produktu.

Kde nájdem sériové číslo?

NÁVOD NA OBSLUHU

Stiahnite si priamo z webových stránok návod na obsluhu vášho spotrebiča vo formáte pdf: vyberte si produktovú radu, model alebo kód spotrebiča, ktorý hľadáte.

ZÁRUKA CANDY

Naše produkty majú záruku 2 roky na všetky odchýlky od normy. Časové údaje a všeobecné podmienky sú uvedené v záručných podmienkach.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

Candy ponúka široký sortiment príslušenstva a náhradných dielov pre uspokojenie všetkých požiadaviek: kontaktujte autorizované servisné stredisko a nájdite tie kompatibilné s vašim spotrebičom.

 

Fidelia Service, s.r.o.
Tel: +421 905 909 494
Tel: 0850 123 314
Email: candy@fidelia-service.sk
Web: http://www.candy-servis.sk

Späť

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE NIEKTORÉ VARNÉ DOSKY

VARNÉ DOSKY

Opravné opatrenia pri niektorých varných doskách

Candy Hoover Group venuje zvláštnu pozornosť kvalite a bezpečnosti svojich produktov a spokojnosť zákazníkov je náš hlavný cieľ. Po starostlivých skúškach sme z tohto dôvodu považovali za nutné uskutočniť kontrolu funkčnosti jednej súčiastky, používanej na niektorých varných doskách, vyrobených od 1. apríla do 30. októbra 2010.

Výrobca a miesto výroby

USINE de Rosieres, Francie. Závod Candy Group.

Riziko

Existuje potencionálne riziko úniku plynu za určitých extrémnych podmienok teploty a tlaku plynu: to by mohlo zapríčiniť vznietenie spotrebiča.

Postupujte nasledovne:

Skontrolujte sériové číslo vášho zariadenia, aby ste zistili, či je nutné zariadenie kontrolovať. Aby ste sa dozvedeli, či spadá váš produkt do súpisu dotknutých zariadení, skontrolujte nasledujúci zoznam:

Model domáceho spotrebiča Zodpovedajúce sériové číslo
PV640SN 33800200
PV 640 SX 33800201
PV750SN 33800206
PV 750 SX 33800207
PSP 640 GRAFITE 33800217
PSP640AQUA 33800218
PSP 750 GRAFITE 33800219
PSP 750 AQUA 33800220
PSP640ZEN 33800464
PSP 750 ZEN 33800465